Вашето време е сега

ВЪЗХОДЪТ НА МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ ПРЕЗ 90-ТЕ
А НАЙ-ХУБАВОТО ПРЕДСТОИ

От Джефри Бабенър

За мрежовия маркетинг това беше едно много успешно десетилетие. През изминалите години индустрията намери пътя си и се настани трайно в света на бизнеса. Няколко фактора спомогнаха за тази промяна. По моите наблюдения ключовите събития бяха следните:

Корпоративна Америка свиваше размерите си непрекъснато и сигурната работа остана само смътен спомен от миналото.

Статистиката показва, че повечето нови работни места сега идват от малкия бизнес.

Домашният бизнес се превърна в реалност за милиони американци – вдъхновявайки други милиони да мечтаят за откриване на свой.

Терминът “мрежа” стана “горещ” в бизнес пресата, след като все повече хора осъзнаха значението на добрата препоръка.

Отделът за държавни приходи приспособи (до известна степен) правилата си към новосъздадената домашна икономика, признавайки статуса на независимия предприемач и публикувайки специфични наставления за подготвяне на данъчните декларации за “директните търговци”.

В крак с времето

Има редица причини, поради които мрежовият маркетинг достигна зрелостта си и си спечели уважение през 90-те.

Когато милиони американци се впуснаха в домашен бизнес и предприемачески авантюри от всякакъв род, се създаде климат, в който процъфтяването на мрежовия маркетинг стана възможно. За никого вече не беше чудно ако адвокат изостави практиката си за да основе своя фирма. Повечето хора се сблъскаха със случаи, техни познати да зарязват сигурната си работа от 9 до 5 и да започват свой бизнес. Служителите с твърдо работно време и твърда заплата бяха заинтригувани от идеята за финансова свобода и икономическа автономност. Изведнъж те станаха много по-склонни към промяна – и много по-подходящи кандидати за мрежов бизнес.

Другата промяна благоприятствала мрежовата индустрия е свързана с разделението на половете. В миналото повечето директни търговци бяха жени. В резултат, на търговията често се гледаше като на женски бизнес, което обезкуражаваше кандидатите-мъже. Но след като възможностите на индустрията нараснаха, много повече мъже бяха привлечени към нея и отпадането на чисто женския й профил, я направи много по-привлекателна за тях.

Броят на мрежарите също се увеличи рязко. До края на 90-те, повече от 10 милиона души бяха въвлечени в индустрията тук в САЩ. В световен мащаб броят на дистрибуторите е над 30 милиона, което изразено в печалби от годишни продажби, надхвърля 80 милиарда долара.

Когато една индустрия стане толкова мащабна, дори бюрократите започват да я забелязват. Огромни мултинационални корпорации вече се съобразяват с феномена “мрежов маркетинг”, внедрявайки го в плановете си за дистрибуция на стоки и услуги. Една от най-големите банки в света – Ситигруп, сформирана след сливане на Ситибанк и Травелърс груп – има свой мрежов раздел – Примерика Файненшъл Сървисис, който е един от най-печелившите канали за дистрибуция за множеството финансови продукти на корпорацията. Тези продукти варират от застрахователни полици до текущи сметки.
В края на 90-те, компаниите на високите технологии и финансите, бяха очаровани от мрежовия маркетинг, тъй като мрежовите компании разшириха попрището си, включвайки и услуги, освен потребителски стоки.

Скоро след това всяка компания на високите технологии се обърна към мрежовия маркетинг, като средство за дистрибуция в конкурентните пазари. Компании в телекомуникациите, интернет услугите, сателитна телевизия, финансови и екскурзионни услуги, бяха най-облагодетелстваните от обединението с мрежови компании. Днес дори електрическият ток се продава чрез мрежов маркетинг.

Защо конвенционалните корпорации заложиха на неясната и непозната мрежова индустрия? Защото видяха, че тя дава резултат. Ето някои специфични преимущества на дистрибуцията чрез мрежов маркетинг:

Това е една силна техника за представяне на съвсем нови продукти – особено такива, които изискват демонстрация или наличието на атестат.

Стимулира се рекламата “от уста на уста” като консуматорът бива директно възнаграден за споделянето на ентусиазма си от продукта или услугата.

Техниката на мрежовия маркетинг позволява бързо проникване в нови пазари.

Тъй като комисионните се заплащат само въз основа на реализирани продажби и тъй като скъпите рекламни кампании са заместени от рекламиране “от уста на уста”, мрежовата дистрибуция е ефикасен и икономичен начин за продажба.

Глобално разрастване

Навлизайки в съвсем нови бизнес категории през 90-те, мрежовата индустрия успя да забие флаг в редица нови пазари в световен мащаб. Емуей и Ну Скин постигнаха рядък успех в Япония, където мрежовата индустрия беше възприета така добре, както и в родното й място – Съединените Щати. Ну Скин беше първата, която въведе глобално спонсориране без директна връзка, което позволи на дистрибуторите да спонсорират по целия свят в рамките на една организация по долна линия – стига корпорацията да има бизнес в страната, където новия кандидат за дистрибутор живее. За много от най-големите мрежови компании, именно продажбите извън САЩ надделяха. Интернет, глобалната комуникация и сателитната телевизия осигуриха средствата за глобалната експанзия.

Не само “янките” маршируваха победоносно през изминалото десетилетие. Множество чужди мрежови компании се настаниха на американския пазар. Една от най-впечатляващите истории на успеха през 90-те – продуктите за здраве на гиганта Никен – дойдоха в Америка от Фукуока, Япония в началото на 90-те, без наличието на буквално нито един потребител-американец. До края на десетилетието Никен обяви годишни продажби в САЩ от порядъка на стотици милиони и установи новия си световен офис в Калифорния.

Пресата

Накрая, току що отиващото си десетилетие стана свидетел на промяна в медийния и обществен отзвук по отношение на мрежовата индустрия. През 80-те пресата признаваше съществуването на мрежовия маркетинг, но отношението й често беше негативно. Някои от обвиненията бяха реални, но добрите компании обикновено бяха заклеймявани наред с лошите – дезинформирайки по този начин обществото за една голяма индустрия.

В последните години тази тенденция започна да се променя. Статии с положителен отзвук за мрежовия бизнес, се появиха в редица авторитетни списания. В тези статии не липсва доза откровена критика, но започна да се набляга и на положителните аспекти: на факта, че милиони американци откриха благоприятната възможност там, където никога не бяха допускали, че ще я открият – сред роднините, приятелите, съседите и колегите.

Освен ако не сте живели в кафез, не може да не сте чули предвижданията на експертите, че Интернет ще бъде една от най-мощните бизнес сили през 21 век. В процеса на непрекъснатото й разширяване, все повече информация и все повече пари ще минават през мрежата. Като индустрия ориентирана към бъдещето, мрежовият маркетинг ще откликне ентусиазирано на новите технологии.

Интернет ще се превърне в основно средство за комуникация, обучение и поръчки за дистрибуторите от мрежовата индустрия. Продажбените пакети и видеоматериалите ще бъдат отживелица, когато по-усъвършенстваните мултимедийни-демонстрации на лаптоп (или чрез и-мейл) ще станат основното средство за набиране на кандидати, а киберпространството ще стане главно място за срещи за обучение.

Интернет ще насърчи бързата експанзия в глобален мащаб, осигурявайки мигновена връзка между главните офиси на мрежовите корпорации и дистрибуторската маса.

Документациите, пакетите за продажба, договорите за дистрибутори, както и останалите процедури ще бъдат сключване предимно на уеб-страниците. (Съдилищата вече признават електроните подписи за валидни). Дистрибуторите ще поръчват директно по Интернет, намалявайки нуждата от телефонни центрове и живи оператори.

Но не позволявайте цялата тази шумна реклама на техниката да ви отдалечи от основното, а то е: независимо какви хитри нововъведения възприеме, преуспяващата мрежова компания винаги ще запази уважението си към личните взаимоотношения. Каквато и техника да използвате, в крайна сметка бизнесът ви винаги ще зависи от живия човешки контакт.

Няма подобни публикации.

Tags: , ,

Comments are closed.

(FedEx, UPS or USPS Priority), we can use them upon your request. birth certificate apostille . text twist 2 word game