MLM – Бизнес система

I. Определение

Multi – Level Marketing (MLM) заема особено място сред съвременните начини за продажба. Той е един от най-бързо налагащите се, но същевременно предизвиква и неразбиране. Мнозина гледат на MLM като на модна вълна от осемдесетте години, макар значението му да е значително по-голямо. Компаниите, които използват този начин за маркетинг през деветдесетте години, имат стокооборот за повече от 100 милиарда долара на година.

II. Кратка история на MLM

През ’50 години на 20 век в САЩ работят евреите Рич Девом и Ван Андел. Опитвайки да предложат на обществото продукт, разработен за NASA, те решават да създадат нов тип маркетинг, изчистен от недостатъците на класическия. Така през 1959 година те създават MLM (Multi-level marketing). По малко от 50 години по късно MLM е разпространен в над 100 страни, като в нито една от тях няма провал и е довел до успеха на много компании. През последните 10 години MLM работещите компании регистрират 90% растеж! В момента световната статистика сочи, че в MLM половото разделение е 79% към 21% в полза на жените. 54% от ангажираните в MLM са на възраст от 30 до 55 години.

III. Основни понятия

MLM (Multi-level Marketing) – Мрежов маркетинг;
ULM (Uni-level Marketing) – Хоризонтален маркетинг на 1 ниво;
Сътрудник – Свободен сътрудник в MLM компания, наричан още дистрибутор, посредник, директор;
Лична мрежа – част от общата структура на сътрудници, взета от даден сътрудник надолу;
Спонсор – човекът,който ви е записал. Той е отговорен вие да се обучите. Функцията му е да помага на сътрудниците си с всичко, което може.

IV. Особености

1. При класическия маркетинг имаме ограничаване на нивата на дистрибуция. Някои компании предлагат продуктите си на 1-2 или повече, но ограничен брой нива. При MLM тези нива са неограничени.

2. Системите, работещи с MLM са напълно законни в България, въпреки че има много спекулации около това твърдение. При тях структурата е пирамидална с разплащане отзад-напред, тоест първо получават възнаграждението си най-долните нива, след което по-горните. Печално познатите „пирамиди” в България разплащат отпред-назад, тоест първо се плаща на ръководителите, а ако остане ресурс се плаща на долните нива. Тази разлика прави MLM най-щедрата система за сътрудниците.

3. Характерно за MLM е, че той работи зашеметяващо добре само при наличие на първокачествен продукт, който е и консуматив. Чрез продукта-консуматив на хората не им се налага да плащат допълнително пари за нещо, а просто плащат за продукт, който така или иначе си купуват, само че разликата в случая е че този продукт им носи пари в края на всеки месец. Точно поради факта, че самите сътрудници са и потребителите на този продукт, т.е. са лоялни клиенти на компанията с която са избрали да работят, той няма как да е некачествен, защото запитайте се, ако на вас това което ползвате не ви харесва, бихте ли продължили да го ползвате и бихте ли го препоръчали на приятелите си!? Точно това е същността на този бизнес – ползваме нещо качествено и препоръчваме на хората около нас. Разширявайки пазарния дял на дадена компания, ние получаваме възнаграждение за това. Важно е да се знае, че маркетинговият план на компанията е първокласен и мисли за своите сътрудници. Само 3% от компаниите започнали с MLM остават след първите 2 години. Това са компаниите с най-висококачествен продукт и изградена система.
4. MLM не е агресивен метод! При него действията са постоянни и последователни. Той дава възможност за огромни доходи, резистентни във времето, а не от типа „бързи пари”.

5. Не се изисква инвестиционен капитал, което прави възвръщаемостта трудно измерима с класическите методи.

6. MLM гарантира качествено обслужване, което е в следствие от разплащането отзад-напред в структурата. Първо получават възнаграждението си сътрудниците от най-долните нива и после тези от по-горните нива. Всеки сътрудник има интерес тези под него да се развиват и да успяват, защото тогава ще се развива и ще успява и той. Изградената по този начин структурата на една компания, елиминира възможността за поява на конкурентност в отношенията м/у сътрудниците ,което прави работата да не е работа :) . Няма етикети, няма задължения. Няма го и големия пръст, който бива размахван след някоя наша грешка. Няма ги също високоят тон, стресиращите забележки и заплахите. В МLM принципите, на които стъпват междуличностните отношения са корено различни от тези в корпоративния свят.

7. MLM създава потребителски пазар, а не дистрибуторски. Личната консумация на сътрудниците осигурява оборотите за компанията, от които ние получваме бонусите си.

Comments are closed.

Любитель порно собирает материалы о жизни зрелой женщины соседки