Урок 3: Откъде идват и къде отиват парите на бедните, средната класа и богатите?

Приходи и разходи, активи и пасиви, финансов отчет и парични потоци.

Как да управлявате грамотно парите си, вместо те – вас.

Четирите потока на парите

Знаете ли каква е разликата между наемния работник и собственика на бизнес? Защо някои хора от сутрин до вечер, ден след ден, работейки обедняват, а други изграждат бизнес империи и се наслаждават на живота?

Read more on Урок 3: Откъде идват и къде отиват парите на бедните, средната класа и богатите?…